Pin Dự Phòng Pisen QUICK High Power Box 10000mAh 20W – Điện bá đạo 8

Pin Dự Phòng Pisen QUICK High Power Box 10000mAh 20W – Điện bá đạo 8

696.000Giá niêm yết: 750.000

Pin Dự Phòng Pisen QUICK High Power Box 10000mAh 20W – Điện bá đạo 8

696.000Giá niêm yết: 750.000

Số lượng

Thông tin sản phẩm

Nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất

1 x Pin dự phòng

Sách HDSD

1 x Cáp sạc

696000

Pin Dự Phòng Pisen QUICK High Power Box 10000mAh 20W – Điện bá đạo 8

Trong kho