Giảm 44%
9.500.000Giá niêm yết: 16.990.000
Giảm 44%
8.900.000Giá niêm yết: 15.990.000
Giảm 47%
16.990.000Giá niêm yết: 28.990.000
Giảm 38%
6.190.000Giá niêm yết: 9.990.000
Giảm 22%
22.590.000Giá niêm yết: 28.900.000
Giảm 43%
16.900.000Giá niêm yết: 29.900.000
Giảm 30%
17.590.000Giá niêm yết: 24.990.000
Giảm 4%
27.890.000Giá niêm yết: 28.990.000
CPU:AMD Ryzen R7-6800H
Màn hình:15.6' Full HD 144Hz
Ram:8GB
Ổ cứng:512GB
Giảm 11%
27.490.000Giá niêm yết: 30.990.000
CPU:Core i7 thế hệ 12-1260P
Màn hình:16 inch FHD+
Ram:16GB
Ổ cứng:512GB
Giảm 5%
18.890.000Giá niêm yết: 19.890.000
CPU:Core i5-1235U
Màn hình:14 inch FHD
Ram:8GB
Ổ cứng:256GB
Giảm 13%
27.900.000Giá niêm yết: 31.990.000
CPU:i7-12700H
Màn hình:15.6 inch FHD
Ram:8GB
Ổ cứng:512GB
Giảm 5%
11.590.000Giá niêm yết: 12.200.000
Giảm 1%
23.990.000Giá niêm yết: 24.150.000
CPU:Core i5-1240P
Màn hình:màn hình 16.0 inch FHD
Ram:Ram 16GB
Ổ cứng:SSD 512GB
Giảm 1%
27.690.000Giá niêm yết: 27.990.000
CPU:Core i5-12500H
Màn hình:Màn Hình 16.1inch FHD 144Hz
Ram:RAM 8GB
Ổ cứng:SSD 512GB,
Giảm 3%
19.390.000Giá niêm yết: 19.990.000
CPU:Core i5-1235U
Màn hình:15.6 inch FHD
Ram:8GB
Ổ cứng:512GB
Giảm 15%
11.490.000Giá niêm yết: 13.490.000
CPU:AMD Ryzen 5-5500U
Màn hình:14inch FHD
Ram:8GB
Ổ cứng:512GB

ROBOT HÚT BỤI

Xem tất cả
Giảm 31%
8.900.000Giá niêm yết: 12.900.000
Giảm 47%
16.990.000Giá niêm yết: 28.990.000
Giảm 36%
10.900.000Giá niêm yết: 16.900.000
Giảm 36%
2.290.000Giá niêm yết: 3.590.000
Giảm 27%
9.490.000Giá niêm yết: 12.990.000
Giảm 50%
8.490.000Giá niêm yết: 16.990.000

MÀN HÌNH

Xem tất cả
Giảm 24%
4.190.000Giá niêm yết: 5.490.000
Giảm 9%
10.450.000Giá niêm yết: 11.450.000
Giảm 11%
7.760.000Giá niêm yết: 8.760.000
Giảm 20%
3.940.000Giá niêm yết: 4.940.000
Giảm 3%
3.890.000Giá niêm yết: 3.990.000
Giảm 5%
5.390.000Giá niêm yết: 5.690.000
Giảm 7%
5.590.000Giá niêm yết: 6.040.000
Giảm 20%
3.990.000Giá niêm yết: 4.990.000

TAI NGHE & LOA

Xem tất cả
Giảm 28%
180.000Giá niêm yết: 250.000
Giảm 34%
230.000Giá niêm yết: 350.000
Giảm 17%
4.990.000Giá niêm yết: 5.990.000
Giảm 14%
3.590.000Giá niêm yết: 4.190.000
Giảm 18%
3.990.000Giá niêm yết: 4.890.000
Giảm 20%
280.000Giá niêm yết: 350.000
Giảm 11%
429.000Giá niêm yết: 480.000
Giảm 17%
250.000Giá niêm yết: 300.000
Giảm 20%

239.000Giá niêm yết: 299.000
Giảm 8%
259.000Giá niêm yết: 280.000

ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Xem tất cả
Giảm 25%
590.000Giá niêm yết: 790.000
Giảm 14%
1.190.000Giá niêm yết: 1.390.000
Giảm 19%
890.000Giá niêm yết: 1.100.000
Giảm 10%
990.000Giá niêm yết: 1.100.000
Giảm 22%
2.490.000Giá niêm yết: 3.190.000
Giảm 40%
1.190.000Giá niêm yết: 1.990.000
Giảm 34%
990.000Giá niêm yết: 1.490.000
Giảm 39%
790.000Giá niêm yết: 1.290.000
Giảm 23%
990.000Giá niêm yết: 1.290.000
Giảm 33%
2.990.000Giá niêm yết: 4.490.000
Giảm 19%
4.199.000Giá niêm yết: 5.187.000
Giảm 66%
1.790.000Giá niêm yết: 5.290.000
Giảm 34%
395.000Giá niêm yết: 599.000
Giảm 29%
990.000Giá niêm yết: 1.390.000
Giảm 20%
499.000Giá niêm yết: 620.000
Giảm 37%
690.000Giá niêm yết: 1.090.000
Giảm 26%
1.990.000Giá niêm yết: 2.690.000
Giảm 13%
6.990.000Giá niêm yết: 7.990.000
Giảm 41%
2.350.000Giá niêm yết: 3.999.000
Giảm 8%
1.190.000Giá niêm yết: 1.290.000

TIN CÔNG NGHỆ