Tin mới nhất

Kích hoạt lại Command Prompt trên Windows 10 Creators Update

Trên Windows 10 Creators Update, mặc định Microsoft đã thay Command Prompt bằng Windows Powershell ở menu ẩn Windows X. Tuy Windows Powershell rất mạnh nhưng khi chạy hơi chậm nên bạn nào muốn vẫn muốn tiếp tục dùng Command Prompt cho nhẹ và nhanh thì làm theo cách sau:

Đầu tiên mở Windows Setting bằng cách bấm 2 phím Windows I sau đó vào mục Persionalization

Mở lại Command Prompt trên Windows 10 Creators Update

Tiếp tục chọn dòng Taskbar ở cuối cùng cột bên trái rồi tắt dòng chọn "Replace Command Prompt with Windows Powershell in the menu when I right-click the start button or press Windows key+X"

Command_promt_tren_win10_creators_update-1.png

Sau khi đã chỉnh xong bạn thử bấm lại Windows & X thì Command Prompt thân quen đã trở lại 

Command_promt_tren_win10_creators_update-1.png

Tiếp tục tải file sau về rồi chạy file Add Command Prompt.reg rồi chọn Yes 2 lần. Sau khi chạy xong thì bạn giữ phím Shift rồi kích phải lên folder thì đã có lại dòng Command Prompt

Mở lại Command Prompt trên Windows 10 Creators Update

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *