Tin mới nhất

Hướng dẫn recovery Windows bản quyền khi không vào được recovery theo cách thông thường

Với các máy laptop có Windows bản quyền kèm theo thì khi bị lỗi bạn có thể dùng chức năng recovery của máy để khôi phục lại Windows về tình trạng như mới. Nhưng đôi khi do nâng cấp Windows hay phân vùng ổ đĩa bị lỗi bạn sẽ không còn vào được chế độ recovery của hãng được nữa. Lúc này bạn cần phải dùng lệnh để recovery lại Windows bản quyền kèm theo máy.

Đầu tiên khởi động vào Win8PE hoặc Win10PE, rồi mở cửa sổ Command Prompt gõ lệnh: diskpart

Tiếp tục gõ lệnh: lis dis để xem danh sách HDD đã nhận trong máy. Để ý số thứ tự của HDD trong máy dựa vào dung lượng, thường là số 0.

Gõ lệnh: sel dis so_thu_tu_HDD . Vd: sel dis 0

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Gõ tiếp lệnh: lis par để hiển thị tất cả phân vùng có trong HDD, để ý số của phân vùng recovery, thường có dung lượng trên 10GB. Rồi gõ lệnh:

sel par so_cua_phan_vung_recovery

để chọn phân vùng recovery rồi gõ lệnh sau để gán phân vùng recovery là ổ K

assign letter=k

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Sau khi báo thành công thì gõ: exit để thoát khỏi diskpart. Mở Windows Explorer, format ổ C

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Tiếp tục vào ổ K (là phân vùng recovery), tìm nơi lưu file recovery, thường có tên install và dung lượng trên 4GB, rồi nhớ đường dẫn đến file recovery này. Ở đây bạn để ý luôn đuôi của file recovery, thường sẽ đuôi là swm hoặc wim

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Trở lại cửa sổ Command Prompt, gõ lệnh: k: rồi tiếp tục gõ lệnh: cd duong_dan_den_file_recovery

Tiếp tục gõ lệnh sau để bung bộ recovery Windows bản quyền vào ổ C:

Đối với file recovery có đuôi swm thì gõ lệnh:

dism /apply-image /imagefile:install.swm /swmfile:install*.swm /index:1 /applydir:c:

Nếu bị báo lỗi Error: 193 như hình thì hãy đổi bản WinPE 32 bit.

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Rồi thao tác lại như từ đầu sẽ bung được bộ recovery Windows bản quyền vào ổ C.

Recovery Win bản quyền bằng lệnh khi không vào được chế độ recovery

Sau khi bung xong thì khởi động lại là bạn đã vào lại được Windows bản quyền kèm theo máy như lúc mới mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *